Tin nổi bật

Chính sách mới trong Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về đo đạc và bản đồ

Chính sách mới trong Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về đo đạc và bản đồ (20/03/2019 16:08:09)


Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường (31/01/2019 16:18:31)


Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 543/BTNMT-PC gửi đến các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường

Hiệu quả của quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hiệu quả của quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (06/12/2018 11:06:01)


Sau một năm triển khai thi hành Nghị định 82/2017/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác cho 265 công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước (chủ yếu là thủy điện), với tổng số tiền 6.554 tỷ đồng.

Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm

Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm (24/12/2018 12:58:58)


Phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu khi đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng được giảm từ mức 32 triệu đồng/lần/đơn vị xuống mức 28,5 triệu đồng; trường hợp đánh giá lại thì phí giảm từ 22,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng.