Biến đổi khí hậu

Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (09/07/2018 16:03:39)

  Thuộc tính văn bản:

Số/Ký hiệu 130/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/08/2007
Ngày có hiệu lực 05/09/2007
Trích yếu
Ban hành một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
Tình trạng Còn hiệu lực

Tệp đính kèm: 130_2007_QD-TTg_54405.doc. 
  


CÁC TIN LIÊN QUAN