CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (16/02/2023 21:00:00)
Ngày 16/2, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 807/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023 Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023 (08/02/2023 15:00:00)
Ngày 7/2, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 61/TB-TNMT về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp giao ban công tác Lãnh đạo Bộ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023.

Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (19/01/2023 09:30:00)
Ngày 19/1, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ (12/01/2023 10:00:00)
Ngày 12/1, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Ngành TN&MT năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" Ngành TN&MT năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" (03/01/2023 09:00:00)
Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường với tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 21

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524