CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 (27/03/2020 15:28:35)
Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 791/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Trả lời rõ ràng, đầy đủ và tập trung vào từng vấn đề kiến nghị của nhân dân (18/02/2020 18:00:00)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc trả lời các kiến nghị của nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ đề nghị nghiên cứu, dự thảo văn bản trả lời.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (13/02/2020 17:00:00)
Với tinh thần bắt tay ngay vào việc, ngày 30/01/2020, chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tinh thần "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh từ địa phương, cơ sở; cùng quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trên cả nước.

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (06/02/2020 17:25:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 347/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, liêm chính, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội; xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ ưu tiên ngành TN&MT (30/01/2020 17:00:00)
Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, bên cạnh việc chỉ đạo các nhiệm vụ chung về xây dựng thế chế, chính sách, pháp luật; triển khai xây dựng các Đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượn dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên ngành trọng tâm triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu năm, tháng đầu năm 2020.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 26

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524