CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật TN&MT các tháng đầu năm 2020 (30/01/2020 16:15:00)
Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 diễn ra sáng ngày 30/01/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật của Ngành.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng (30/01/2020 15:00:00)
Về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương ban hành quy trình nội bộ bảo đảm khoa học, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện theo tinh thần: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (30/01/2020 14:00:00)
Về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất cắt giảm thực chất mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành; công khai bản so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm; thực hiện chuyển đổi số, trước mắt số hoá các dữ liệu, thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu viễn thám, dữ liệu định vị vệ tinh, dữ liệu thanh tra, kiểm tra, dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản; xây dựng dữ liệu báo cáo phục vụ quản lý điều hành của Bộ,… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiết lập tài nguyên thông tin cho phát triển nền kinh tế số.

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 15:01:00)
Ngày 22/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 447/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 10:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 12

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524