CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 15:01:00)
Ngày 22/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 447/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 10:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (13/01/2020 15:30:00)
Ngày 13/1/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

21 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng trong các phong trào chuyên đề năm 2019 (10/01/2020 10:05:00)
Ngày 10/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 84/QĐ-BTNMT về việc khen thưởng 21 tập thể và 31 cá nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề năm 2019.

Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần IV Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần IV (05/12/2019 08:18:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV, giai đoạn 2020-2025.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 10

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524