Đất đai

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (25/01/2019 09:39:59)

Thuộc tính văn bản:

Số/Ký hiệu 27/2018/TT-BTNTM
Ngày ban hành 14/12/2018
Ngày có hiệu lực 01/03/2019
Trích yếu
Về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Tình trạng Còn hiệu lực

Tệp đính kèm: TT272018.pdf27_2018_TT-BTNMT.doc

CÁC TIN LIÊN QUAN