Đất đai

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai (12/08/2018 21:25:33)

Thuộc tính văn bản:

Số/Ký hiệu 33/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày có hiệu lực 05/12/2017
Trích yếu
Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Tình trạng Còn hiệu lực, trừ khoản 5 Điều 6 bị ngưng hiệu lực theo Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT

Tệp đính kèm33_2017_TT-BTNMT.docTT332017.PDF.

CÁC TIN LIÊN QUAN