Đất đai

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (12/08/2018 21:42:03)

Thuộc tính văn bản:

Số/Ký hiệu 35/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 04/10/2017
Ngày có hiệu lực 25/11/2017
Trích yếu Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Tình trạng Còn hiệu lực

Tệp đính kèm35_2017_TT-BTNMT.docTT352017.pdf.

CÁC TIN LIÊN QUAN