Địa chât khoáng sản

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư (25/01/2019 09:23:32)

Thuộc tính văn bản:


Tệp đính kèm: TT232018.pdf23_2018_TT-BTNMT.doc

CÁC TIN LIÊN QUAN