Tin Bộ, Ngành, Trung ương

Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm

Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm (24/12/2018 12:58:58)


Phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu khi đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng được giảm từ mức 32 triệu đồng/lần/đơn vị xuống mức 28,5 triệu đồng; trường hợp đánh giá lại thì phí giảm từ 22,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng.

Phí thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tối đa 700.000 đồng/lần

Phí thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tối đa 700.000 đồng/lần (24/12/2018 02:54:55)


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Đề xuất mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ

Đề xuất mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ (21/12/2018 14:19:12)


Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trong dự thảo mới này đề xuất thêm về cung cấp thông tin giải thích, làm rõ nhằm đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bộ.