Tin địa phương

Kon Tum: Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực khí tượng thủy văn

Kon Tum: Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực khí tượng thủy văn (20/12/2018 10:29:47)


Nhằm quy định trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định về quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn.

Sóc Trăng: Hạn chế các tác động xấu đến môi trường trong hoạt động chăn nuôi

Sóc Trăng: Hạn chế các tác động xấu đến môi trường trong hoạt động chăn nuôi (20/12/2018 10:26:54)


Tại Quyết định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đề ra hàng loạt các quy định liên quan đến điều kiện về trang trại, khu xử lý chất thải, trách nhiệm của cá nhân, hộ chăn nuôi…