Tin địa phương

(Ninh Thuận) Quy định về mức đất xây dựng tượng đài (24/12/2018 08:50:25)

 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
 

UBND tỉnh Nình Thuận vừa ban hành Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và những quy định cụ thể như sau: Việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phải theo đúng hạn mức đất tại Quy định này và quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Những hành vi phạm chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phải được xư lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

 

Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa và sử dụng các hình thức táng mới văn minh hiện đại, đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

 

Quyết định cũng quy định: Mức đất xây dựng một tượng đài hoặc một bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Đồng thời, mọi người dân và cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổ chức mai táng, cải táng hợp vệ sinh, xoá bỏ hủ tục mai táng, cải táng gây ô nhiễm môi trường; thực hiện việc di chuyển phần mộ của thân nhân khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân di chuyển phần mộ thân nhân đã chôn cất vào trong nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không lập nghĩa trang, nghĩa địa riêng và chôn cất phần mộ của thân nhân theo quy hoạch đối với những nơi đã có quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân di chuyển phần mộ thân nhân đã chôn cất vào nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa, Quyết định nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị được giao lập, thẩm định quy hoạch và quản lý nghĩa trang, nghĩa địa triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa theo đúng quy định hiện hành và các nội dung tại Quy định này./.

 

Nguồn: NBC - Kế hoạch Tài chính - http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn


CÁC TIN LIÊN QUAN