Tin nổi bật

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường (31/01/2019 16:18:31)

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 543/BTNMT-PC gửi đến các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường

Tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường
Tải dự thảo Quy chế ứng phó sự cố môi trường

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng dự thảo Quyết định nêu trên.

Thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi xin kèm theo Công văn này dự thảo Quyết định nêu trên, đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến góp ý.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và hộp thư nthi@monre.gov.vn trước ngày 20 tháng 02 năm 2019 để tổng hợp xây dựng dự thảo Quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, có ý kiến góp ý./.


CÁC TIN LIÊN QUAN