Viễn thám

Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (03/08/2018 23:57:50)

Thuộc tính văn bản:

Số/Ký hiệu 10/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 06/6/2017
Ngày có hiệu lực 24/7/2017
Trích yếu
Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Tình trạng Còn hiệu lực

Tệp đính kèm:TT102017.pdf10_2017_TT-BTNMT.doc

CÁC TIN LIÊN QUAN